Real Cam Balkon yönetim kurulunun benimsediği İş Etiği Kurulları bir şirket kültürü haline gelmiştir. Bu kurallar Real Cam Balkon firmasının tüm kademelerinde “öz kültürümüz” yaklaşımıyla kabul edilip uygulanmaktadır.

Dürüstlük:  
Real Cam Balkon olarak, dürüstlük; öncelikli değerlerimiz arasında yer almaktadır. Tüm çalışanlar ve paydaşlarımızla iş ilişkisi ve süreçlerinde doğruluk ilkesiyle hareket ederiz.

Şeffaflık:
Real Cam Balkon olarak tüm çalışan ve iş ortaklarımıza karşı şeffaflık temel değerlerimiz arasında yer almaktadır. Bu bağlamda hesap verilebilirlik anlayışı temel prensiplerimizdendir.

Gizlilik: 
Real Cam Balkon olarak; işbirliği içerisinde olduğumuz markaların, hizmet verdiğimiz ve ilişki içerisinde olduğumuz değerli şirketlerin, tüm müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Tüm iştirakçilerimizin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece firmamızın amaçları doğrultusunda kullanır; belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Çıkar Çatışması:
Real Cam Balkon olarak çıkar çatışmalarından uzak durmayı hedefleriz. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.  Real Cam Balkon adını ve gücünü, kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Sorumluluklar: 
Real Cam Balkon olarak yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; profesyonel işbirliği içerisinde olduğumuz müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı “uluslararası iş etiği standartları” sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

  • Kalite Hedeflerimiz :
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak.
  • Ürün kalitesini daima yükseltmek.
  • Ürün Çeşitliliğini arttırmak.
  • İnsan sağlığına yararlı ve çevre dostu ürünler üretmek.
  • Satış sonrası hizmet kalitemizi arttırmak.
  • Çalışma ortamının işçi sağlığına uygun olmasını sağlamak.
  • Üretim alanından son kullanıcıya kadar etik ve ahlaki değerlere sağdık kalarak ilerlemek.

Real Cam Balkon tüm iş ortaklarıyla birlikte evrensel kalite ve %100 yerli üretim anlayışı ile hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Kurulduğu günden beri daima gelişme ve kaliteyi arttırmayı amaçlayan Real Cam Balkon bu bağlamda kendisine ilkeler benimsemiştir.
Hedeflerimiz;
Etkin Müşteri İlişkileri
Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

Daima “en iyi” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
Kalitede ve hizmette en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve pazarda lider olmak temel ilkemizdir.

Müşteri memnuniyeti temel ilkemizdir.
Sürdürülebilir bir büyüme için “kaliteli ürün ve kusursuz hizmet“ anlayışı ile birlikte müşteri ihtiyaçlarını belirlemek, hızlı ve esnek çözümler sunmak ve devamında müşteri memnuniyetini sağlamak temel ilkelerimizdendir.

Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.
Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak düsturumuzdur. Bugünün toplum bireylerine ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.

Gelişmek için etik değer yargıları içinde rekabet etmek temel görevimizdir.
Ülke ekonomimizin ve şirketimizin gelişimi için etik değer yargıları içerisinde rekabet etmek temel görevimizdir. Bu doğrultuda her zaman, ürün ve hizmet kalitesinin artırılmasına, yeni teknolojilere geçilmesine, ARGE faaliyetleri ile verimlilik ve yenilik kazandırılmasına, eğitime yönelik plan ve uygulamalarımızla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.